Περιλαμβάνει τη χρήση οδοντιατρικού μικροσκοπίου που αποτελεί τον πιο σύγχρονο τρόπο οδοντιατρικής θεραπείας προσφέροντας τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τόσο στη διάγνωση όσο και κατά την πραγματοποίηση οδοντιατρικών θεραπειών.

Η δυνατότητα υψηλής μεγένθυνσης (x25) κάνει εφικτή την εύρεση και κατανόηση ακόμα και των πιο μικρών δομών οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.

Υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής τεκμηρίωσης ως μέσο επικοινωνίας βοηθώντας τους ασθενείς να κατανοήσουν καλύτερα τα διαγνωστικά ευρήματα και το πλάνο της θεραπείας.

Οι οπτικές παρατηρήσεις είναι στη διάθεση ιατρού-ασθενή κατά την διάρκεια μιας εξέτασης προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σε παγκόσμιο επίπεδο χρήση οδοντιατρικού μικροσκοπίου πραγματοποιείται μόλις στο 5% των οδοντιατρικών κλινικών.