Με την ορθοδοντική επιτυγχάνουμε την πρόληψη ή και εξάλειψη ανωμαλιών του στοματογναθικού συστήματος οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

Χρησιμοποιούνται ακίνητοι ή κινητοί μηχανισμοί. Μια πρώτη επίσκεψη καλό είναι να γίνεται γύρω στην ηλικία των 7 ετών, αν και δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για την πραγματοποίηση ορθοδοντικών θεραπειών.

Στο ιατρείο μας αντιμετωπίζονται ακόμα και τα πιο απαιτητικά περιστατικά με την συνεργασία ειδικού ορθοδοντικού.